Gmina Branice

Sprawy obywatelskie

SO 1/05

Zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub czasowego

PDFpobierz

SO 2/05 Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

PDFpobierz

SO 3/05

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

PDFpobierz

SO 4/05

Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

PDFpobierz

SO 5/05 Wydawanie poświadczeń o zameldowaniu

PDFpobierz

SO 6/05 Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych

PDFpobierz

SO 7/05

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

PDFpobierz

SO 8/05

Wydanie dowodu osobistego dla osoby dorosłej

PDFpobierz

SO 9/05 Wydanie dowodu osobistego dla osoby niepełnoletniej

PDFpobierz

SO 10/05 Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego

PDFpobierz

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3429683 | 86452 | 4342