Gmina Branice

Pomoc społeczna

PS 1/05 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, stałych wraz z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz praca socjalna

PDFpobierz

PS 2/05 Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób wymagających opieki w tym w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PDFpobierz

PS 3/05 Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca gminy w tym domu

PDFpobierz

PS 4/05

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych

PDFpobierz

PS 5/05 Pomoc materialna o charakterze socjalnym

PDFpobierz

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3423415 | 80184 | 1487