Branice tu zaczyna się Polska

Partnerstwo gmin i przynależnośc do związków i stowarzyszeń

Gmina jest członkiem:

  • Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry - Euroregion SILESIA

Porozumienia pomiędzy Gminami

  • Branice - Polska i Uvalno - Czechy, zawartego w 1996 r., które dotyczy współpracy partnerskiej w dziedzinie integracji środowisk dzieci i młodzieży, sportowców, strażaków wspólnego uczestnictwa w programach Unii Europejskiej dla polsko - czeskiego pogranicza, uzgadniania planów zagospodarowania dla obszarów przygranicznych i programów zabezpieczenia przed powodzią.
  • Branice-Kietrz - Związek  Gmin Dorzecza Rzeki Troi  ( Uchwała  Nr XI/57/03 Rady Gminy Branice z dnia 16 wrzesnia 2003r.o  przystapieniu Gnminy Branice do utworzenia takiegoi Związku)
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev