Branice tu zaczyna się Polska

Dofinansowanie projektu pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów w Branicach i Kietrzu”

NSS_FS_logotyp.jpeg

W dniu 19 grudnia 2014r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów w Branicach i Kietrzu” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Beneficjentem i liderem projektu jest Gmina Kietrz, a partnerem Gmina Branice.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wyniesie 1 146 061,80 zł, przy zakładanym koszcie całkowitym projektu 1 522  838,60 zł.

Projekt obejmuje przeprowadzenie rekultywacji 2 składowisk odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 5,125 ha., dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia. W ramach przedsięwzięcia na obydwu składowiskach odpadów zostaną wytyczone i oznakowane ścieżki edukacyjne. Dodatkowo, zaplanowano również przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Kietrz i Branice.

Projekt „Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów w Branicach i Kietrzu”
współfinansowany przez Unię Europejska
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev