Branice tu zaczyna się Polska

Rolnictwo i przemysł

Branice to Gmina typowo rolnicza. Na 12 187 ha powierzchni ogółem składa się 10 894 ha użytków rolnych w tym:

  • grunty rolne to - 10 185 ha
  • sady to - 33 ha
  • łąki i pastwiska to - 676 ha
  • lasy to - 165 ha

Procentowy udział gleb poszczególnych klas przedstawia się następująco:

  • klasy I-IIIb stanowią 90,9% ogółu gruntów
  • klasy IVa - IVb stanowią 7,2% ogółu gruntów
  • klasy V-VI stanowią 1,9% ogółu gruntów

Średnia wielkość gospodarstwa w Gminie to około 7 ha. Jest ich (wg. stanu z 2004 r.) -976. Na terenie Gminy dominują gleby o wysokiej klasie bonitacji, które kształtują strukturę upraw - pszenica, rzepak, buraki cukrowe. Uprawy te z kolei mają wpływ na rozwój hodowli bydła i trzody chlewnej.

Największym zakładem pracy w Gminie jest Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev