Branice tu zaczyna się Polska

08-06-2015r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-7.2015

Branice, dnia 08.06.2015r.

 

Nr OŚ.6220.1-7.2015

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia
polegającego na  „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości
Branice w km 16+143,8 do km 13+
270.”

 

           

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tj., z późn. zm.) informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym  przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.

 

W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do dnia 31 lipca 2015r.

 

 

Sporządziła: Roksana Gospodarczyk.

 

 

Otrzymują:

  1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
    ul. Oleska 127, 45-231 Opole
  2. Województwo Opolskie,
    ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
  3. a/a

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”                                                                                 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev