Branice tu zaczyna się Polska

Plany rozwojowe

Gmina zamierza w dalszym ciągu rozwijać działalność wiodącą - rolnictwo i rozwijać współpracę przygraniczną z Czechami w zakresie spraw gospodarczych, kulturalno - oświatowych, społecznych, realizacji wspólnych programów, wykorzystując istniejące już doświadczenia oraz dzięki przekształceniu przejścia granicznego MRG w Branicach w pełnowymiarowe przejście drogowe.

W realizacji i planach na najbliższe 5 lat są miedzy innymi następujące inwestycje:

  • rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Branicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej;
  • budowę przepompowni  w Lewicach i Michałkowicach wraz budową kanalizacji w tych  wsiach oraz skierowanie ścieków do oczyszczalni w Branicach,
  • budowa wodociągu do Dzbańce wieś,
  • wprowadzenia segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy ,
  • wybudować wokół budowanego obecnie  zbiornika małej retencji "WŁODZIENIN" we Włodzieninie infrastruktury turystycznej,
  • budowa mostu granicznego w Bliszczycach ( Bliszczyce-Krnov)
  • wyremontowanie wszystkich dróg gminnych 
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev