Branice tu zaczyna się Polska

Zmiany w Prawie budowlanym – spotkania informacyjne w gminach

Począwszy od czerwca bieżącego roku pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Głubczycach będą pełnić regularne dyżury konsultacyjne w zakresie spraw objętych Prawem budowlanym w siedzibach gmin, w ramach których odpowiadać będą na pytania i wątpliwości. Będzie można również otrzymać stosowne wnioski i uzyskać informację o właściwym ich wypełnieniu oraz o koniecznych załącznikach. Konsultacje będą szczególnie istotne z powodu kluczowych zmian w przepisach Prawa budowlanego, które wejdą w życie 28 czerwca 2015 r. Dyżurujący pracownicy, w miarę możliwości, wyjaśnią wątpliwości i omówią ewentualne problemy z właściwą interpretacją przepisów.

Terminy dyżurów:

  1. Gmina Baborów – każda ostatnia środa miesiąca, sala konferencyjna na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie;
  2. Gmina Branice – każdy ostatni wtorek miesiąca;
  3. Gmina Kietrz – każdy ostatni czwartek miesiąca, mała sala konferencyjna nr 31 na piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

 

Kilka istotnych zmian:

  • zniesienie konieczności uzyskiwania zapewnień i warunków technicznych dostawy mediów do budynku;
  • zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (należy dokonać zgłoszenia) dla: budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany; przebudowybudynku jak wyżej, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania; budowy sieci elektroenergetycznych (do 1 kV), wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych – pozostaje konieczność wykonania projektu budowlanego;
  • zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (należy dokonać zgłoszenia) dla: zbiorników bezodpływowych o pojemności 10 m3 (szamba); zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych; wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan, przydomowych ganków, oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2 – z ograniczeniem do dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej (okresowy wypoczynek) o powierzchni zabudowy do 35 m2 – z ograniczeniem do jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
  • zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz konieczności dokonania zgłoszenia dla: wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2 – dla działek zabudowanych lub przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe – z ograniczeniem do dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki; pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; ocieplenie budynków o wysokości do 12 m; wewnętrznych instalacji (z wyjątkiem gazowej).
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev