Branice tu zaczyna się Polska

Projekt - "Razem przeciwko przestępstwom"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach informuje, iż od 04.05.2015 r. do 31.12.2015 r. uczestniczy w projekcie

„Razem przeciwko przestępstwom”

w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach PO Budowanie potencjału instytucjonalnego współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Mikołowie.

W ramach projektu udzielane są nieodpłatne porady prawne i psychologiczne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin - ofiar przestępstw:

  •  przeciw zdrowiu i życiu (np. uszkodzenie ciała, zabójstwo),
  •  wypadków komunikacyjnych,
  •  przeciwko mieniu (np. kradzież, włamanie, oszustwo),
  •  seksualnych,
  •  przeciwko rodzinie (np. porzucenie, znęcanie, uchylanie się od alimentów),
  • przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna),

oraz  innych nie wymienionych przestępstw.

Do pomocy tej kwalifikuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgłoszenia - tylko osobiste - przyjmowane są przez pracowników socjalnych w pokojach nr 13 i 16.

 

 

Projekt Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków
w postępowaniu karnym
finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev