Branice tu zaczyna się Polska

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach informuje, iż zgodnie z Wytycznymi do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, KWALIFIKUJE osoby do objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2015.

W związku z powyższym osoby, których dochód NETTO za poprzedni miesiąc nie przekracza kwoty:

- 813,00 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 684,00 zł. w przypadku osoby w rodzinie,

mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach przy ul. Słowackiego 3.

Dalszych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach urzędowania OPS:

Poniedziałek: 7.30 - 17.00

Wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 - 14.00

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev