Branice tu zaczyna się Polska

Informacje dotyczące gospodarki odpadami

Branice, dnia 29.06.2015r.

 

 

GMINA BRANICE
Informacje dotyczące gospodarki odpadami

 

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców przedstawiamy poniżej kilka ważnych informacji odnośnie systemu gospodarki odpadami w Gminie Branice.

 

ODBIÓR ODPADÓW

Od 1 lipca 2015r. usługi odbioru odpadów z terenu gminy Branice, będzie świadczyła firma:

NAPRZÓD
44-280 Rydułtowy,
ul. Raciborska 144b

Umowa zawarta z firma Naprzód obowiązuje do dnia 31.12.2016r. Po tym czasie, o ile nie zmienią się przepisy lub nie zajdą inne okoliczności, będzie ogłoszony nowy przetarg i usługi odbioru odpadów będzie świadczyła firma która ten przetarg wygra.

Nie zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami. Nadal wynosi ona 11 zł za odpady segregowane i 22 zł za odpady niesegregowane.

Opłata jest naliczana od ilości osób, które zamieszkują na posesji. Wszelkie zmiany ilości osób zamieszkujących posesję proszę zgłaszać w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Po tym terminie opłata nie będzie mogła zostać pomniejszona za miesiące poprzedzające zmianę.

Opłatę należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, w kasie Urzędu Gminy lub na konto nr 53886700052001000040110001

 

 

SEGEREGACJA ŚMIECI

Śmieci nadal segregujemy tak jak dotychczas.

Żółte worki przeznaczone są na metal, plastik, opakowania wielomateriałowe

Zielone worki na szkło bezbarwne i kolorowe.

Niebieskie worki na papier i tekturę.

Brązowe worki na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.

 

Nie będą rozdawane nowe worki na odpady selektywnie zebrane, należy wykorzystać te worki, które są w obiegu dotychczas.

Nie ma znaczenia jak jest opisany worek, czy widnieje tam logo Naprzodu, Komunalnika czy Remondisa. Najważniejszy jest kolor worka i to jakie odpady w nim się znajdują.

Nadal pozostaje system worek za worek – czyli za każdy zapełniony worek firma Naprzód przekaże Państwu na posesję worek w tym samym kolorze.

Odpady wielkogabarytowe zbierane są 2 razy w roku na zasadzie wystawki. W maju była organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych kolejna planowana jest na przełomie października i listopada. Termin zostanie podany do wiadomości mieszkańców w terminie późniejszym.

Gruz w ilości 300 kg na posesję / rok jest odbierany na zgłoszenie. Proszę o telefoniczną lub osobiste zgłaszanie takiej potrzeby.

 

 

POPIÓŁ

Popiół jest zbierany osobno w okresie od października do kwietnia, w kontenerach na odpady. W okresie letnim popiół z uwagi na jego niewielką ilość może być zbierany jako odpad zmieszany. Wrzucamy go do kontenera na odpady razem z innymi smieciami, których się nie da posegregować.

Worki na odpady są także dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Branice.

 

 

ZGŁOSZENIA I REKLAMACJE

Wszelkie informacje na temat nieodebranych śmieci, polamanych kontenerów należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Branice pod numerem tel. 774868250 w.28

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Harmonogram był dostarczany mieszkancom wraz z koszami na śmieci. Jeżeli ktoś takiego harmonogramu nie otrzymał proszę zgłosić się do Urzędu Gminy Branice lub podać kontakt mailowy, na który zostanie przesłany harmonogram.

Zachęcamy też mieszkańców Gminy Branice do śledzenia informacji zamieszczonych na Facebooku. Są tam podawane wszelkie informacje dotyczące działalności Gminy Branice.

 

 

Wszelkich informacji na temat gospodarowania odpadami udziela:

Pani Jolanta Niżborska

Urząd Gminy Branice
parter, pokój 1
tel. 77 4868192, 77 4868232 w. 28
e-mail: ,

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev