Branice tu zaczyna się Polska

Oferty z inicjatywy NGO - rok 2015

Branice, 1 czerwca 2015r.

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz.1118) Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego, przez Stowarzyszenie Immaculata, z zakresu Upowszechniania kultury i sportu, pn. "W trosce o młodego człowieka’15- sport, wychowanie, terapia”, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 29 maja 2015r.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty do dnia 8 czerwca 2015r. poprzez:

 

  1. wysłanie na adres e-mail: ,
  2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: ,,W trosce o młodego człowieka’15 – sport, wychowanie, terapia” (decyduje data wpływu do Urzędu).
  3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21)

 

Informacja zostaje udostępniona na:

- stronie internetowej www.branice.pl,
- stronie internetowej www.bip.branice.pl,
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Załącznik:

PDFOferta realizacji zadania publicznego - Immaculata.pdf (3,67MB)

 


 

Branice, 19 czerwca 2015r.

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz.1118) Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego, przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Lewicach, pn. ,,I Lewicki spływ kajakowy”, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 17 czerwca 2015r.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty do dnia 26 czerwca 2015r. poprzez:

 

  1. wysłanie na adres e-mail: ,
  2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: ,,I Lewicki spływ kajakowy” (decyduje data wpływu do Urzędu).
  3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21)

 

Informacja zostaje udostępniona na:

-stronie internetowej www.branice.pl,

-stronie internetowej www.bip.branice.pl,

-na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

Załączniki:

PDFOferta realizacji zadania publicznego - I Lewicki spływ kajakowy.pdf (2,49MB)

RTFFormularz uwag.rtf (20,63KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev