Branice tu zaczyna się Polska

Stypendia szkolne 2015/2016

STYPENDIA SZKOLNE 2015/2016

 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY BRANICE PRZY UL. SŁOWACKIEGO 3, II PIĘTRO, POKÓJ NR 28 W  TERMINIE OD 2 DO 15 WRZEŚNIA 2015.

Kryteria, które muszą spełniać osoby ubiegające się o stypendium:

- zamieszkanie na terenie Gminy Branice

- kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa  niż 456,00 zł. netto/osobę w rodzinie

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenie wniosku.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820,00 zł. rocznie

- uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Branice

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY IMIENNE WYSTAWIONE NA RODZICA LUB PEŁNOLETNIE DZIECKO NA KTÓRE PRZYZNAWANE JEST STYPENDIUM ZA:

- zakup podręczników – od lipca 2015

- zakup pozostałych materiałów szkolnych od sierpnia 2015 – wg katalogu wydatków kwalifikowalnych

- abonament internetowy – od września 2015 do czerwca 2016

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod numerem tel. 774868250 wew. 14.

 

Załączniki

DOCStypendium szkolne 2015 - wniosek.doc (81,00KB)
PDFInformacja o wymaganych załącznikach.pdf (36,39KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev