Branice tu zaczyna się Polska

Bieg Branicki - 4 października 2015

PDFBieg-Branicki-2015.pdf (236,58KB)

Branickie Towarzystwo Sportowe i Wójt Gminy Branice 4 października 2015r. zapraszają na III Bieg Branicki na Stadionie Orła w Branicach.

Sekcja biegowa BTS wraz Wójtem Sebastianem Bacą odbyła spotkanie w siedzibie Branickiego Towarzystwa Sportowego w sprawie organizacji Biegu Branickiego. Dopinano ostatnie szczegóły imprezy, wolontariusze BTS podzielili się rolami przy organizacji biegu (mierzenie czasu, rejestracja zawodników, bufet itp.).

Bieg odbędzie się 4 października 2015. Koordynatorem biegu jest Paweł Zagórski.

Wpisowe: 10 zł.
Program:

  • 10.00 – 10.45 Zapisy na stadionie
  • 11.00 Rozpoczęcie biegu na dystansie 5 km. (trasa: stadion – most graniczny – stadion)
  • 12.30 Zakończenie imprezy, wręczenie nagród

Zapisy do 30 września 2015 do godz. 14.00 pod numerem tel. 77/486-82-50 wew. 14 w godz. pracy Urzędu Gminy Branice, oraz na e-mail: beata.nowak@branice.pl (przy zgłoszeniach prosimy podawać nr kontaktowy).
 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy regulamin biegu:

 

REGULAMIN BIEGU BRANICKIEGO

 

I. ORGANIZATORZY
Gmina Branice
Branickie Towarzystwo Sportowe

 

II. PARTNER
Klub Orzeł Branice, OSP Branice

 

III. CEL
- popularyzacja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców,
- wdrażanie mieszkańców do aktywnego uprawiania sportu,
- Bieg na dystansie ok. 5 km 200m.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE
- 04.10.2015 r., Branice,
- start - Stadion klubu Orzeł Branice,
- godz. 09.00 – 10.45 - Rejestracja uczestników
- godz. 11.00 - Start Biegu

 

V. TRASA BIEGU GŁÓWNEGO
Dystans 5 km 200 m - 95% po asfalcie, 5% po nawierzchni szutrowej na bieżni klubu Orzeł Branice i ulicach miejscowości Branice i Branice Zamek.
Start na stadionie KS Orzeł Branice, następnie ulicami: Szkolną, 1 Maja i Młyńską, nawrót na granicy Polsko – Czeskiej i powrót tą samą trasą z metą na stadionie Orła Branice.

 

VI. UCZESTNICY
Bieg przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, tzn. osób które ukończyły 18 lat, po podpisaniu oświadczenia o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach. W związku z czym nie przewiduje się dodatkowego biegu ani klasyfikacji dla niepełnoletnich. Niepełnoletni, którzy ukończyli 16 lat w dniu zawodów, mogą wziąć udział w biegu głównym, po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach.

 

VII. ZGŁOSZENIA
Osobiście po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, podpisaniu oświadczenia o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach i opłaceniu wpisowego w kwocie 10 złotych.
U osób niepełnoletnich (które w dniu biegu ukończyły 16 lat) wymagana jest pisemna zgoda rodziców i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu.
Prosimy o wysyłanie wstępnych deklaracji uczestnictwa w biegu, na adres: bts2015@o2.pl
Wszelkie informacje pod ww. adresem, ewentualnie pod nr tel. 502 740 033 po godz. 15.35

 

VIII. KLASYFIKACJE
- Generalna mężczyzn
- Generalna kobiet
- Mieszkańców gminy Branice w kategorii mężczyzn
- Mieszkańców gminy Branice w kategorii kobiet

 

IX. NAGRODY
Za miejsca: I - III Puchar + Medal
Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują Medal uczestnictwa

 

X. SPRAWY FINANSOWE
- koszty organizacyjne ponoszą Organizatorzy,
- opłata startowa wynosi 10 zł - kwotę opłaty startowej należy wpłacić osobiście za pokwitowaniem.

 

XI. APROWIZACJA
- organizatorzy zapewniają wodę mineralną podczas biegu oraz posiłek regeneracyjny po biegu.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Ostateczne interpretacje Regulaminu należą do Organizatorów.
- Pomiar czasu będzie prowadzony metodą ręczną.
- Nie przewidujemy udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
- Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu „Biegu Branickiego”.
- Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów Kodeksu Cywilnego.
- Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
- Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród po zakończeniu biegu.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev