Branice tu zaczyna się Polska

Utylizacja azbestu - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 2015

Utylizacja azbestu - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 2015

Wójt Gminy Branice informuje, że zgodnie z umową dotacji nr 138/2015/G-05/OZ-ZOA/D Gmina Branice uzyskała dotację w wysokości 15.408,77zł (słownie: piętnaście tysięcy, czterysta osiem złotych 77/100) na dofinansowanie zadania pn: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice – VI nabór".

Celem dotacji jest udzielenie beneficjentom końcowym dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

  1. Do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –  9.063,98 zł
  2. Do 35% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu –  6.344,79 zł

Dotację otrzymało 20 posesji z terenu Gminy Branice.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev