Branice tu zaczyna się Polska

Stawki czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntów oraz stawki opłaty za korzystanie z anten zbiorczych

Zarządzenie Nr 73G/15 Wójta Gminy Branice z dnia 29 września 2015r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntów stanowiących przedmiot własności Gminy Branice oraz stawki opłaty za korzystanie z anten zbiorczych

 

 

Stawki czynszu za najem – lokale użytkowe

Wysokość miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 za lokale użytkowe typu: garaże, komórki i inne pomieszczenia gospodarcze gminne nie przekraczające 30 m2:

 1. w miejscowości Branice – 3,00 zł,
 2. w pozostałych miejscowościach gminy - 2,00 zł.

 

Minimalną wysokość stawki miesięcznej za 1 m2 za lokale użytkowe typu: garaże, komórki i inne pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminną:

 1. posiadające powierzchnię użytkową od 30 m2 do 100 m2 - 1,00 zł,
 2. posiadające powierzchnię użytkową powyżej 100 m2 - 0,60 zł.

 

Można zastosować 20 % obniżki stawki w przypadku gdy pomieszczenia te nie są wyposażone w media typu: energii elektryczna, woda, ogrzewanie itp.

 

Stawki czynszu dzierżawnego – grunty

Minimalna wysokość stawek miesięcznych za grunty oddane w dzierżawę:

 1. grunty wykorzystywane do działalności gospodarczej innej niż rolnicza – 2,50 zł za 1 m2,
 2. grunty pod garażami – 1,50 zł za 1 m2,
 3. grunty zajęte na cele składowe – 0,50 zł za 1 m2,
 4. grunty zajęte pod budynkami gospodarczymi – 0,95 zł za 1m2.

 

Minimalna wysokość roczna stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze, w zależności od klasy, stanowiących własność Gminy Branice w podanych niżej wysokościach:

 1. dla gruntów ornych :
  - od I do III klasy – 400,00 zł za 1 ha;
  - od IV do VI klasy – 180,00 zł za 1 ha;
 2. dla użytków zielonych:
  - od I do III klasy – 200,00 zł za 1 ha,
  - od IV do VI klasy – 120,00 zł za 1 ha.
 3. W przypadku gruntów wydzierżawianych na cele rolnicze, nie posiadających klasy bonitacyjnej będącej podstawą do ustalenia stawki czynszu, przyjmuje się najwyższą klasę gruntu usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie.

 

 

Anteny zbiorcze

Stawka za korzystanie z anten zbiorczych w budynkach stanowiących własność Gminy Branice w gospodarstwie domowym w wysokości 3,00 złotych od 1 gniazdka.

 

 

Do ustalonych stawek czynszowych dolicza się podatek VAT według obowiązujących stawek.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev