Branice tu zaczyna się Polska

05-11-2015r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.4-6.2015

Branice, dnia 05.11.2015r.

 

Nr OŚ.6220.4-6.2015

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na  „Wykonaniu obudowy i podłączeniu do eksploatacji studni głębinowej awaryjnej nr 6 na ujęciu wody w Wiechowicach”

 

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym  przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.

 

W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do dnia 15 grudnia 2015r.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

 

Otrzymują

  1. Strony postępowania wg. wykazu w aktach sprawy
  2. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Wiechowice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”                                                                                 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev