Branice tu zaczyna się Polska

Zmiany w podatkach lokalnych ważne dla mieszkańców Gminy

1 stycznia 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w podatkach:
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
z dnia 12 stycznia 1991 r.  (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), ustawie o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40), ustawie o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) - oto najważniejsze z nich:

  • wprowadzenie zasady niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego, w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł;
  • wprowadzenie jednorazowej płatności podatku od nieruchomości w kwocie nieprzekraczającej 100 zł, również w przypadku zobowiązań pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego;
  • zmiana definicji gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, polegająca na odstąpieniu od stosowania przesłanki względów technicznych i zastąpieniu jej precyzyjnymi okolicznościami powodującymi wyłączenie przedmiotów opodatkowania z zakresu stosowania tej definicji;
  • określenie przeliczników dla gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych i gruntów pod rowami;
  • likwidacja ulgi żołnierskiej;
  • sprecyzowanie zakresu stosowania ulgi w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej;
  • zniesienie preferencyjnej stawki podatku dla lasów ochronnych.

 

Jedną z ważniejszych zmian jaka zostanie wprowadzona w naszej Gminie, od 2016 roku, to system indywidualnych kont bankowych. W praktyce oznacza to, iż każdy podatnik, w swojej decyzji podatkowej, będzie miał przypisane swoje konto bankowe, na które ma obowiązek wpłacać zobowiązania podatkowe. W dalszym ciągu istnieje możliwość wpłaty podatku w kasie Urzędu Gminy oraz u sołtysa wsi.

 

Sporządził:Bocian Joanna, Czajkowska Teresa

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev