Branice tu zaczyna się Polska

31-12-2015 - Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Branice, dnia 31.12.2015r.

 

OGŁOSZENIE
O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

 

1. Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. U. UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkr 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz 1440)

 

2. Nazwa i adres właściciela organizatora:

Gmina Branice

ul. Słowackiego 3

48 – 140 Branice

 

3. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie regulacji wynikających art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1440).

 

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar gminy Branice dla której Gminy Branice jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

 

5. Przewidywana data rozpoczęcia bezpośredniego zawarcia umowy:

Po upływie roku od publikacji niniejszego ogłoszenia.

 

6. Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia:

Rozpoczęcie: 01.01.2017 rok. Czas trwania zamówienia: 24 miesiące

 

7. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 7 ust 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. U. UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007r.) oraz art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., Nr 5, poz. 1440) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

8. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2) Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.branice.pl)

3) Tablica informacyjna w budynku głównym Urzędu Gminy w Branicach

4) Strona internetowa: www.branice.pl

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev