Branice tu zaczyna się Polska

Nieodpłatna Pomoc Prawna w powiecie głubczyckim

POMOC PRAWNA

Starosta Głubczycki Józef Kozina podał do informacji godziny świadczenia usług prawnych osobom objętym wsparciem prawnym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5.08.2015. poz. 1255 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Pomoc prawna będzie udzielana od 4 stycznia 2016 r. w dwóch miejscach:

 • w Głubczycach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 5a (parter), w dniach roboczych w godzinach: od 8:00 do 12:00,
 • w Kietrzu w siedzibie Urzędu Gminy, ul. 3-go Maja nr 1, w dniach roboczych w godzinach:
  • w poniedziałek i środę - od 9:00 do 13:00,
  • w pozostałych dniach, to jest: wtorek, czwartek, piątek - od 11:30 do 15:30.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci i weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Środki na realizację zadania pochodzić będą z budżetu państwa.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
 • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej;
 • sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev