Branice tu zaczyna się Polska

Zasłużony dla Gminy Branice

Wójt Gminy Branice przypomina mieszkańcom o rozpoczęciu zgłaszania kandydatur do tytułu

„Zasłużony dla Gminy Branice”

Wyróżnienie to przyznawane jest osobom fizycznym (wyróżnienie indywidualne), osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej (wyróżnienie zbiorowe) za szczególne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla istnienia, rozwoju i promocji Gminy Branice, a także za aktywność społeczną, zawodową i przedsiębiorczość.

Propozycje kandydatur należy składać pisemnie do Kapituły Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice, za pośrednictwem sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Branicach (pok. nr 21) oraz na stronie internetowej www.branice.pl.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Branicach w pokoju nr 21 oraz pod nr tel. 77 4868 228 w.19.

 

 

Załączniki

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev