Branice tu zaczyna się Polska

Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Sakwerda Beata

 

pokój II piętro,
numer 24
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 24
e-mail

 

 

  1. Zakres działania stanowiska Kierownika Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami obejmuje:

1) Organizowanie i kierowanie pracami Referatu oraz zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy referatu.
2) Dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie wykonywania przez podległych pracowników powierzonych im obowiązków.
3) Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy w zakresie spraw prowadzonych przez Referat.
4) Nadzór nad przygotowaniem projektów pism.
5) Nadzór nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę oraz nadzór nad rozliczaniem prowadzonych przedsięwzięć
6) Nadzór nad sprawami związanymi z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami.

  1. Kierownik ponosi odpowiedzialność za wykonanie określonych w niniejszym Regulaminie zadań przez następujące stanowiska:

1) Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi,
2) Stanowisko ds. ochrony środowiska i bhp,
3) Stanowisko ds. ochrony środowiska,
4) Stanowisko ds. inwestycji i remontów,
5) Stanowisko ds. mienia komunalnego,
6) Stanowisko ds. mieszkań komunalnych.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev