Branice tu zaczyna się Polska

03-02-2016r. - Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały

Branice, 3 lutego 2016r.

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2016 r.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   11 lutego 2016r.
Termin zakończenia konsultacji:  3 marca 2016r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.branice.pl w zakładce: Obwieszczenia i Ogłoszenia


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

Sposób wnoszenia uwag i opinii:


Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach lub przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2016 r.” do dnia 3 marca 2016r.  Decyduje data wpływu uwag do urzędu
 

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

Załączniki

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev