Branice tu zaczyna się Polska

28-06-2013r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6730a.2-8.2013)

Branice, dnia 28.06.2013r.

Nr OŚ.6730a.2-8.2013

Wg. rozdzielnika

Wysłuchanie strony przed wydaniem decyzji

Działając w oparciu o przepis art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję Panią/Pana, że w sprawie wniosku złożonego przez Gminę Branice z siedzibą ul. Słowackiego 3 48-140 Branice, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pracownię Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL” Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniówo wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice, gmina Branice na dzialkach nr 141, 144, 145, 146, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 201, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 272, 274, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 299, 301, 303, 305, 306, 307, 311, 313, 314, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 367, 368, 372, 374, 376, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 396, 397, 400, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 443, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 550, 575, 576, 577, 578, 580, 594, 597, 598, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 803, 809, 810, 811, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 836, 837, 841, 844, 881, 882, 886, 887, 888, 889, 890, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 900, 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 921, 922, 923, 924, 926, 927, 928, 930, 931, 933, 1162, 1181, 1182, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1223, 1226, 1229, 1231, 1233, 1262, 1263, 1265, 1268, 1281, 1282, 1289, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1304, 1306, 1307, 1308, 1316, 1317, 1318, 1331, 1335, 1336, 1371, 1162/1, 1162/3, 1179/1, 1179/2, 1188/1, 1203/3, 1203/4, 1215/2, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1222/1, 1222/2, 1222/3, 1223/1, 1223/2, 1224/1, 1224/2, 1225/1, 1225/2, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 1228/1, 1228/2, 1229/1, 1229/2, 1230/1, 1230/2, 1242/2, 1252/2, 1266/1, 1293/1, 1299/1, 1305/1, 1305/2, 1315/3, 132/15, 132/16, 132/19, 132/34, 132/35, 132/37, 132/38, 132/54, 132/55, 132/56, 132/57, 132/58, 1327/1, 1327/2, 1330/1, 1330/2, 1341/1, 1341/3, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 143/1, 143/3, 143/4, 147/1, 149/10, 149/11, 149/12, 149/13, 149/14, 149/18, 149/19, 149/20, 149/21, 149/22, 149/23, 149/24, 149/27, 149/32, 149/33, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 151/1, 151/2, 152/10, 152/6, 152/9, 153/3, 153/8, 154/2, 156/10, 156/8, 156/9, 187/1, 191/10, 191/11, 191/12, 191/5, 191/6, 191/8, 191/9, 199/2, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6, 202/1, 202/2, 202/3, 203/1, 203/2, 246/12, 246/13, 246/14, 246/15, 247/4, 247/5, 248/2, 248/7, 248/8, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 251/1, 251/2, 266/1, 266/2, 269/1, 269/2, 270/1, 270/2, 271/1, 271/3, 271/5, 271/6, 273/4, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 276/1, 276/2, 277/1, 277/2, 278/1, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 279/1, 279/2, 280/1, 280/2, 280/3, 281/1, 281/2, 287/1, 287/2, 287/3, 294/1, 294/3, 294/4, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 297/2, 297/3, 297/4, 298/1, 298/3, 298/4, 298/5, 300/1, 300/2, 302/1, 302/2, 304/1, 304/3, 304/4, 308/1, 308/2, 309/1, 309/2, 310/2, 310/3, 310/5, 310/7, 310/8, 312/3, 312/4, 312/5, 315/1, 316/2, 316/4, 316/5, 322/1, 322/2, 341/1, 341/2, 344/3, 344/6, 344/7, 344/8, 345/1, 345/2, 345/3, 346/1, 346/2, 346/3, 349/1, 357/1, 357/2, 365/1, 365/2, 366/1, 366/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 370/1, 370/2, 371/1, 371/3, 371/4, 373/1, 373/2, 375/1, 375/2, 377/1, 377/3, 377/4, 379/1, 379/2, 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 399/1, 399/2, 403/1, 403/2, 404/1, 409/1, 414/1, 415/1, 416/1, 418/2, 424/1, 424/2, 428/1, 428/2, 430/3, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 442/2, 442/3, 442/4, 442/5, 444/1, 444/3, 444/4, 445/1, 445/2, 445/3, 461/1, 461/2, 463/1, 463/2, 579/4, 595/2, 595/4, 596/1, 596/2, 600/3, 600/4, 778/1, 778/2, 785/1, 785/2, 793/1, 793/3, 793/4, 793/5, 794/2, 794/3, 794/4, 794/5, 805/2, 813/1, 813/2, 814/1, 814/2, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4, 830/5, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2, 833/12, 833/14, 833/15, 833/16, 833/7, 833/8, 833/9, 834/11, 834/3, 834/5, 834/7, 835/1, 835/5, 838/1, 838/2, 839/1, 839/2, 840/2, 840/3, 840/4, 842/1, 842/2, 843/1, 843/2, 871/4, 871/5, 878/6, 878/7, 879/1, 879/10, 879/2, 879/3, 879/4, 879/6, 879/7, 879/9, 880/2, 880/3, 880/4, 880/5, 883/1, 883/2, 883/3, 884/1, 884/2, 884/3, 885/1, 885/2, 891/1, 891/2, 899/1, 899/2, 904/2, 904/3, 904/4, 920/1, 920/2, 925/3, 929/2, 932/1, 983/7, przysługuje Pani/Panu prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Jeśli Pani/Pan zdecyduje się na realizację ww. prawa, proszę to uczynić w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 w biurze na parterze. Urząd Gminy czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Otrzymują:

  1. Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL”ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów
  2. Gmina Branice
    ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  3. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy
  4. a/a 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev