Branice tu zaczyna się Polska

Urząd Skarbowy informuje - usługa "wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach informuje, iż 15 marca 2016 r. udostępnione zostanie wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe:

 • PIT-37 za rok 2015, które sporządzane będzie na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A oraz
 • PIT-38 za rok 2015 dotyczące rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych.

W 2015 r. Ministerstwo Finansów po raz pierwszy udostępniło podatnikom usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR – Pre-Filled Tax Return) PIT-37 za rok 2014.Usługa ta polega na udostępnieniu podatnikom propozycji rozliczenia rocznego – w ubiegłym roku był to PIT-37 za rok 2014, w tym roku będzie to PIT-37 i PIT-38 za rok 2015. PFR to dodatkowa pomoc przy składaniu zeznania podatkowego, tak by było jeszcze prostsze, gdyż podatnik nie musi wypełniać sam zeznania podatkowego – robi to za niego administracja podatkowa.Jednak usługa ta nie polega na tym, że to administracja podatkowa składa za nas zeznanie - jest to bardziej propozycja rozliczenia rocznego, z której podatnik może skorzystać. Nadal dostępne pozostaje składanie zeznań podatkowych na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo.

Wstępnie wypełnione zeznanie ma jednak ograniczać do minimum nasz obowiązek związany z rozliczeniem rocznym. Pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników. To także wygoda, prostota i szybkość.

Już w marcu 2016 r. będzie możliwe będzie korzystanie z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37i PIT-38 za rok 2015. Skorzystaj i złóż swoje zeznanie podatkowe za rok 2015 szybko i poprawnie!

Dla kogo jest PFR w 2015r.

Wstępnie wypełnione zeznanie w 2015 r. adresowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które zobowiązane są do rozliczenia rocznego za 2015 r. na formularzu PIT-37. Usługa dostępna jest zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie jak i wspólnie z małżonkiem. Istnieje możliwość także rozliczenia jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Jakie dane są potrzebne do pobrania i wysłania PFR?

Aby pobrać i wysłać zeznanie podatkowe należy przygotować następujące dane:

 • Identyfikator podatkowy – PESEL/NIP, Imię i nazwisko, Datę urodzenia, Kwotę przychodu za 2015 r. – sumę przychodów z posiadanych informacji PIT-11,
  PIT-8C, PIT-R – niezbędną do pobrania PFR.
 • Kwotę przychodu za 2014 r. – niezbędną do wysyłki zeznania.

Adres e-mail – na który dostaniemy "kod autoryzujący" numer identyfikacyjny zeznania pozwalający na odszukanie zeznania w systemie i pobranie UPO.

Gdzie znaleźć PFR i co trzeba zrobić by wysłać PFR?

Aby skorzystać z PFR należy wykonać kilka kroków.

 1. Wejść na stronę www.portalpodatkowy.gov.pl, na zakładkę e-deklaracje,PFR
 2. Dokonać wyboru sposobu rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem)
 3. Dokonać uwierzytelnienia wprowadzając dane: identyfikator podatkowy PESEL albo NIP, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, kwotę przychodu uzyskanego w 2015 r. (sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R).UWAGA! Po przekroczeniu limitu 5 błędnych prób uwierzytelniania następuje automatyczna blokada dostępu do usługi PFR,
  a podatnik otrzymuje komunikat „Błąd pobrania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR)…". W tej sytuacji można wysłać zeznanie korzystając z innych dostępnych metod – przez e-Deklaracje lub papierowo.
 4. Po uwierzytelnieniu system podaje informacje o dokumentach źródłowych, na podstawie których przygotowano PFR PIT-37.
 5. Po pobraniu wstępnie wypełnionego zeznania istnieje możliwość edycji wszystkich pól formularza, a także możliwość modyfikacji wszelkich danych zaprezentowanych w pobranym PFR PIT-37.
 6. Po sprawdzeniu wszystkich danych i upewnieniu się, że deklarację uzupełniono o wszystkie niezbędne elementy (np. przychody z organów rentowych, ulgi, załączniki, przekazanie 1% podatku na OPP) należy zeznanie podpisać:
  1. Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub
  2. Danymi autoryzującymi (Podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu), tj. poprzez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego w 2014 r.
 7. System weryfikuje wysłane zeznanie nadając mu określony status.

Wyłącznie dla dokumentów ze statusem „200" możliwe jest pobranie UPO  czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Co jest potwierdzeniem złożenia PFR PIT-37?

Potwierdzeniem złożenia rozliczenia rocznego PIT-37 jest wyłącznie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które stanowi dowód poprawnego złożenia zeznania w formie elektronicznej.

W jaki sposób sprawdzić status wysłanej deklaracji?

Po prawidłowym wysłaniu zeznania PIT-37 podatnik otrzyma informację na podany przez siebie adres e-mail, na który zostanie wysłany  kod, który jest niezbędny do sprawdzenia statusu przetworzenia przesłanego zeznania. Jeśli podany mail od Administracji podatkowej z kodem został usunięty oraz gdy został podany błędny adres email, który został przez podatnika zapisany wraz z  kodem, to należy wejść na stronę Znajdź swój wniosek/swoją deklarację i wpisać te dane. Po ich wpisaniu będzie możliwość sprawdzenia statusu wysłanego zeznania, pobrania UPO i zapisania na dysk złożonego zeznania podatkowego wraz z numerem referencyjnym.

Ponadto informuje się, iż w Tut. Urzędzie Skarbowym na sali obsługi podatników w pok. Nr 122  na parterze, udostępniono podatnikom stanowisko komputerowe celem przesłania zeznania za pomocą internetu - zachęcamy do skorzystania w poniedziałki od godziny 7.30 do 18.00, a od wtorku do piątku od godziny 730 do 1500.

Deklaracje podatkowe można składać drogą elektroniczną korzystając z:

 • Konta podatnika na Portalu Podatkowym
 • PFR - Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe,
 • Formularzy elektronicznych,
 • Aplikacji  e-deklaracje Desktop
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev