Branice tu zaczyna się Polska

Portal podatnika - system teleinformatyczny administracji podatkowej

Od 31 grudnia 2015 r. na Portalu Podatkowym każdy podatnik i płatnik może założyć konto służące do komunikacji elektronicznej z administracją podatkową.

Usługa została przygotowana przez Ministerstwo Finansów w ramach Programu e-Podatki.

Konto podatnika na Portalu Podatkowym stanowi bezpośredni kanał komunikacji elektronicznej z organami podatkowymi i pozwala na szybki dostęp do własnych danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji czy prowadzonych spraw. Założenie konta na Portalu Podatkowym umożliwia elektroniczną komunikację poprzez wnoszenie podań oraz składanie deklaracji organom podatkowym, jak również doręczanie pism przez organy administracji podatkowej.

Uruchomiona usługa umożliwi obecnie załatwianie spraw dotyczących trzech podatków: podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz karty podatkowej (KP). W kolejnych latach Ministerstwo Finansów planuje rozszerzenie usługi o kolejne podatki tj. VAT, CIT, PIT.

Jakie deklaracje można złożyć przez swoje konto na Portalu Podatkowym?

Z własnego konta można złożyć deklaracje w sprawie:

  • podatku od czynności cywilnoprawnych: PCC-2, PCC-3, PCC-3/A,
  • podatku od spadków i darowizn: SD-2, SD-3, SD-3/A, SD-Z2,

zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej: PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z.

Jak podpisać deklaracje wysyłane z konta na Portalu Podatkowym?

Deklaracje wysyłane z własnego konta na Portalu Podatkowym mogą być podpisane:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym, na który składają się: identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL; imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, identyfikator użytkownika służący do uwierzytelniania profilu użytkownika na portalu podatkowym

Jak uzyskać dostęp do konta i do informacji na koncie na Portalu Podatkowym?

Po zarejestrowaniu się jako użytkownik na Portalu Podatkowym, w celu uzyskania dostępu do swoich danych należy zalogować się do swojego konta podając identyfikator użytkownika i hasło.

Czy do danych znajdujących się na koncie na Portalu Podatkowym będą miały wgląd inne osoby?

Podatnik będzie mógł udzielić dostępu do swojego konta innej osobie fizycznej posiadającej konto na Portalu Podatkowym.

Czy podatnik będzie mógł otrzymywać korespondencję na swoje konto na Portalu Podatkowym?

Konto na Portalu Podatkowym daje możliwość prowadzenia drogą elektroniczną korespondencji z administracją podatkową tj. zarówno odbierania pism od administracji podatkowej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej, jak i wysyłania pism czy deklaracji do administracji podatkowej we wskazanych sprawach.

Jakie informacje znajdą się na koncie na Portalu Podatkowym?

Podatnik lub płatnik uzyskują za pomocą konta na Portalu Podatkowych dostęp do swoich danych podatkowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej, a w szczególności do:

  • złożonych deklaracji i pism,
  • stanu prowadzonych spraw, swoich rozliczeń i płatności.

Co poza deklaracjami można wysłać z konta na Portalu Podatkowym?

Z własnego konta na Portalu Podatkowym podatnik, płatnik może wysłać podania w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Podania te można podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev