Branice tu zaczyna się Polska

Wyjaśnienia do decyzji podatkowych - podatki lokalne 2016

W związku z licznymi pytaniami dot. podwójnych decyzji podatkowych na 2016 r. dla małżonków - współwłaścicieli nieruchomości, Urząd Gminy Branice informuje, że kwota podatku na decyzji dotyczy przedmiotu opodatkowania (nieruchomości), co znaczy, że na konto podatkowe winna wpłynąć kwota wskazana w decyzji. Nie oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli ma uiścić kwotę podatku – podatek na rok wpłacamy JEDEN RAZ za nieruchomość.

 

Powody doręczenia decyzji dla obu współmałżonków:

  • jeżeli przedmiot opodatkowania stanowi współwłasność małżeńską, tzn. że jest objęty wspólnością majątkową i w takim przypadku decyzja winna być wydana w dwóch egzemplarzach i doręczana do obojgu małżonków. Art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach lokalnych – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. ( Dz. U. 2015. poz. 699 ) mówi, że "jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach (...)",
  • doręczenie decyzji podatkowej do każdego ze współwłaścicieli ma na celu potwierdzenie odbioru decyzji podatkowej przez wszystkich współwłaścicieli.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev