Branice tu zaczyna się Polska

11-03-2016r. - Obwieszczenie BG.6840.11.2016.MW

PDF2016-03-11_BG_6840_11_2016_MW_.pdf (25,24KB)

 

Branice, dnia 11.03.2016r.

BG.6840.11.2016.MW                                                                                                                                          

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 65 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

 

lp

Oznaczenie
działki

Powierzchnia

położenie

Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)

opis

cena

uwagi

1

Nr działki
124

Nr KW
OP1G/00018594/6

Powierzchnia
0.0900 ha

Jabłonka

(S) Zainwestowane
/zabudowane

Teren częściowo zabudowany starą stodoła, dojazd drogą utwardzoną brukiem,częściowo polną, kształt korzystny.

9 776,00 netto

+ VAT wg stawki obowiązującej na dzień sprzedaży

Przetarg ustny nieograniczony

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. od 22.04.2016r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 01.04.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev