Branice tu zaczyna się Polska

01-04-2016r. - Obwieszczenie BG.6845.6.2016.MW

PDF2016-04-04_BG_6845_6_2016_MW.pdf (26,95KB)

Branice, dnia 04.04.2016r.

 

BG.6845.6.2016.MW                                                                                                                                                        

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 poz. 65 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy:

lp

Oznaczenie
(nr działki )

Nr KW

Pow.

położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

opis

cena

uwagi

1

191/9

OP1G/00029037/4

133m2

Branice

ul.Szkolna 1

(S) teren

zabudowany/

zainwestowany

Lokal użytkowy położony na parterze budynku wielorodzinnego, z zapleczem magazynowym,

837,90 zł netto

+ media wg zużycia i VAT wg obowiązującej stawki

Czynsz miesięczny

2

149/34

OP1G/00038178/0

23 m2

Branice

ul. Szpitalna

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Bi-inne tereny zabudowane

Garaż murowany posiada instalację elektryczną

69,00 zł + VAT

wg obowiązującej stawki

Czynsz miesięczny

3

149/41

OP1G/00038178/0

23m2

Branice

ul. Szpitalna

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Bi-inne tereny zabudowane

Garaż murowany posiada instalację elektryczną

69,00 zł + VAT

wg obowiązującej stawki

Czynsz miesięczny

4

341/2

OP1G/00021372/8

28,20 m2

Branice

ul. Skłodowskiej 17

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Lokal użytkowy położony w budynku wolnostojacym, parterowym. Uzbrojenie techniczne- instalacja elektryczna

177,66 zł + VAT

wg obowiązującej stawki

Czynsz miesięczny

5

Część działki 23/26

OP1G/00033941/5

0,07672

Michałkowice

(S) rolnicza przestrzeń produkcyjna

Nieruchomość stanowi grunt orny R II, z przeznaczeniem na ogródek działkowy

30,69 zł + podatek rolny wg obowiązującej stawki

Czynsz  - opłata roczna

6

357/1

OP1G/00021372/8

49,27 m2

Branice

ul. Słowackiego 3

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Lokal magazynowy na parterze budynku administracyjnego, adaptacja lokalu we własnym zakresie.

310,40 zł + media wg zużycia i VAT wg obowiązującej stawki

Czynsz miesięczny

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o   gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. od 13.05.2016 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 22.04.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev