Branice tu zaczyna się Polska

Otwarcie naboru wniosków w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia"!

Otwarcie naboru wniosków w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia"!

Euroregion Silesia (strona czeska: Euroregion Silesia – CZ, strona polska: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry) jako Zarządzający Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska ogłasza, iż z dniem 01.04.2016r. zostaje otwarty ciągły nabór wniosków na mikroprojekty z „Funduszu Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia”.

Wszelkie informacje o naborze na http://www.euroregion-silesia.pl/index,terminy-naborow,108.html
http://www.euroregion-silesia.pl/news,otwarcie-naboru-wnios…

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji programowej. Wnioski (dla osi priorytetowej 2, 3 i 4), które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji) do 16.05.2016r. do godz. 24.00, będą mogły być rozpatrywane na 1. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) dnia 28 lipca 2016r. Formularz Wniosku projektowego w ramach FM musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu aplikacji internetowej – MS2014+.

Informacji oraz konsultacji udziela (po stronie polskiej – Zarządzający FM): Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz; e-mail: info@euroregion-silesia.pl; tel: + 32 415 64 94, 415 30 95. Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev