Branice tu zaczyna się Polska

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu głubczyckiego w I kwartale 2016r.

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Badania jakości wody do spożycia wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy PIS, stosownie do  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

PDFPIS - Ocena jakości wody - I kwartale 2016.pdf (2,69MB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev