Branice tu zaczyna się Polska

Indywidualne numery kont bankowych od 2016 roku - informacja dla mieszkańców

Indywidualne numery kont bankowych od 2016 roku - informacja dla mieszkańców

Wójt Gminy Branice zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami dla każdego Podatnika został utworzony w Banku Spółdzielczym w Namysłowie oddział Branice, indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie, informację o indywidualnym nr konta bankowego otrzymali w decyzjach wymiarowych, a w przypadku opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, każda osoba otrzymała komplet blankietów wpłat na bieżący rok za pośrednictwem poczty.

Wniesienie zobowiązania na inny niż nadany rachunek bankowy (np. innego właściciela nieruchomości lub dotyczący innego tytułu zobowiązania) będzie skutkowało tym, że wpłata zostanie zaksięgowana (przypisana) do innego płatnika lub innego zobowiązania gdyż system informatyczny będzie przypisywał płatności automatycznie, identyfikując wpłacającego nie po danych osobowych lecz po indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który zostanie dokonana wpłata.

Dokonanie wpłaty na niewłaściwy numer indywidualnego rachunku bankowego spowoduje powstanie nadpłaty podlegającej zwrotowi na rachunku na który błędnie wpłacono oraz zaległości podlegającej egzekucji na rachunku na który powinna być prawidłowo dokonana wpłata. Wpłaty ewidencjonowane są automatycznie, nie ma możliwości samodzielnego dokonywania przez pracowników przeksięgowań pomiędzy indywidualnymi rachunkami bankowymi podatników.


 

Ponadto informuje się, że osoby którym nie został nadany indywidualny nr konta bankowego mogą nadal wpłacać podatki oraz opłaty z tyt. gospodarowania odpadami na dotychczasowy, ogólny nr konta bankowego Urząd Gminy w Branicach BS Namysłów Oddział Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001.

Indywidualne numery konta bankowego dotyczą jedynie podatków oraz opłat z tyt. gospodarowania odpadami  natomiast numer konta na opłaty (np. za pełnomocnictwo itd.) pozostaje bez zmiany, tj. 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001


 

 Dodatkowe informacje w sprawie indywidualnych nr kont bankowych można uzyskać pod numerem telefonu: 77 486 82 50 wew. 27 i 28.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev