Branice tu zaczyna się Polska

11-05-2016r. - Obwieszczenie BG.6845. 14.2016.MW

PDF2016-05-11_BG_6845_14_2016_MW.pdf (25,12KB)

 

Branice, dnia 10.05.2016r.

 

BG.6845.14.2016.MW

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami    (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu:

 

lp

Oznaczenie
(nr działki)

Nr KW

Pow.  (ha/m2)

położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

opis

cena

uwagi

1

132/41

OP1G/00034977/3

Dwa garaże po 14 m2 każdy

Branice ul. Szpitalna

(garaże na terenie szpitala)

(P) przeznaczenie podstawowe- zabudowa usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Garaże murowane nr 3 i 5, dach pokryty papą, drewniane bramy wjazdowe. Uzbrojenie techniczne nie występuje.

33,60,00 netto

+ VAT         wg obowiązującej stawki

Czynsz miesięczn

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. od 21.06.2016 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 31.05.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

 

 

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev