Branice tu zaczyna się Polska

Nagroda dla uczniów Gminy Branice za wybitne osiągnięcia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRODY
DLA UCZNIÓW ZA WYBITNE OSIĄGNIECIA!

 

W kwietniu 2016 r. Rada Gminy Branice w drodze uchwały przyjęła „Regulamin nagradzania uczniów Gminy Branice za wybitne osiągnięcia”, w związku z czym niniejszym zapraszamy do składania wniosków.

 

Nagroda przyznana zostanie za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2015/2016 i mogą się o nią ubiegać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie Gminy Branice. Wniosek o przyznanie nagrody  mogą złożyć:

  1. Rada Pedagogiczna wspólnie z Radą Rodziców szkół,
  2. Zarządy organizacji pozarządowych oraz instytucji kulturalno – oświatowych działających na terenie Gminy Branice,
  3. Rodzice dziecka.

 

Nagrody przyznawane są za osiągnięcia w następujących kategoriach:

  1. nauka,
  2. kultura,
  3. sport,
  4. inne dokonania wyróżniające ucznia.

 

Wniosek powinien zawierać:

  1. dane osobowe kandydata,
  2. uzasadnienie wniosku podpisane przez osoby lub podmioty uprawnione,
  3. kserokopie dyplomów lub innych dokumentów zawierających osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym.

 

Pełny „Regulamin nagradzania uczniów Gminy Branice za wybitne osiągnięcia” znajduje się w załączeniu poniżej lub można go pobrać w wersji papierowej w Urzędzie Gminny Branice w pok. nr 28.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nagroda dla ucznia za wybitne osiągnięcia” w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach w nieprzekraczalnym terminie
do 30 czerwca 2016 r. Wręczenie nagród odbędzie się najpóźniej do 30 września 2016 r.

 

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

Załączniki

Regulamin nagradzania uczniów Gminy Branice za wybitne osiągnięcia: PDFU_2016-04-18_XVII-153-16.pdf (200,04KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev