Branice tu zaczyna się Polska

Konkurs „Bioróżnorodne Opolskie”

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje, że został ogłoszony konkurs „Bioróżnorodne Opolskie”, który obejmuje dwie kategorie konkursowe: „Piękna Wieś Opolska 2016” oraz „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie Województwa Opolskiego. 

Konkurs „Bioróżnorodne Opolskie” jest realizacją działań samorządu województwa opolskiego w zakresie informowania, promocji i edukacji o bioróżnorodności Opolszczyzny. Pierwsza kategoria ukierunkowana jest na działania związane z bioróżnorodnością realizowaną przez samorządy gminne, stowarzyszenia odnowy wsi i organizacje działające na obszarach wiejskich ze szczególnym ukierunkowaniem na uczestników Programu Odnowy Wsi. Natomiast druga kategoria ukierunkowana jest na wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, dążących do dbałości o swoje środowisko poprzez ukwiecenie i ukazanie bogactwa zasobów bioróżnorodności na terenie Opolszczyzny.
 

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać:

  1. W kategorii „Piękna Wieś Opolska 2016" zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym   terminie do 15 czerwca 2016r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (decyduje data wpływu do sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Józefa Hallera 9, 45-867 Opole).
    Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w kategorii „Piękna Wieś Opolska 2016" znajdują się na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce Konkurs „Piękna Wieś Opolska". Informacji na temat w/w kategorii konkursowej udziela pracownik Referatu Rozwoju Wsi, pan Tomasz Przygoda, tel. 774482123.
  2. W kategorii „Opolskie kwitnące" na biorożnorodne. kwietne zagospodarowanie Województwa Opolskiego zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2016r., na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Departament Kultury, Sportu i Turystyki.
    Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w kategorii „Opolskie kwitnące" na biorożnorodne, kwietne zagospodarowanie Województwa Opolskiego znajdują się na stronie: www.opolskie.pl. Informacji na temat w/w kategorii konkursowej udziela pracownik Referatu Promocji, pani Ewa Jakuczek, tel. 77 44 29 347.


Kategorie konkursu realizowane sq w ramach projektów: „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" oraz „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim zwiqzanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim" wspótfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.


Link do kategorii „Opolskie kwitnące” - http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=16148

Link do kategorii „Piękna Wieś Opolska” - http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=626
 

PDFKonkurs - Bioróżnorodne Opolskie.pdf (518,84KB)

DOCRegulamin konkursu w kategorii_PWO 2016.doc (2,09MB)

DOCRegulamin konkursu w kategorii Opolskie kwitnące.doc (299,00KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev