Branice tu zaczyna się Polska

14-06-2016r. - Gmina Branice realizuje przedsięwzięcie pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice

Branice, dnia 14.06.2016r.

 

Informujemy, że gmina Branice realizuje przedsięwzięcie pn.:

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice

 

Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych Gminy.

 

Celem wdrażania przedsięwzięć zapisanych w Planie jest m.in.:

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych;
 • Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • Redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Wszystkie te elementy przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy.

 

W efekcie podjętych obecnie działań  Gmina opracuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawierający:

 • identyfikację problemów dotyczących emisji zanieczyszczeń w Gminie,
 • zaproponowanie działań na szczeblu Gminy dla osiągnięcia celów wyznaczonych powyżej w tym zadania nieinwestycyjne oraz inwestycyjne związane ze:
  • zużyciem energii w budynkach,
  • zużyciem energii w transporcie,
  • produkcją energii na bazie zasobów lokalnych;
 • wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów, określone zostaną źródła finansowania oraz plan wdrażania.

 

W toku opracowania Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych. 

 

Posiadanie przez gminę tego dokumentu jest warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich.

Wykonawcą Planu jest Małopolska Fundacja Energii i Środowiska  Krakowa, www.mafes.com.pl.

 

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Branice
Aneta Kopeczek

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev