Branice tu zaczyna się Polska

Studiuj w Kędzierzynie-Koźlu - wydział Politechniki Opolskiej

PDFPO - Kędzierzyn-Koźle.pdf (332,84KB)

4 lipca ruszyła internetowa rejestracja kandydatów (IRK) na studia stacjonarne I stopnia w Kędzierzynie-Koźlu na kierunkach przemysłowe technologie informatyczne oraz systemy biotechniczne. Wydział Inżynierii Systemów Technicznych Politechniki Opolskiej będzie funkcjonował w byłej Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Kozielskiej 16.

Pierwsza tura naboru kandydatów potrwa od 4 do 21 lipca, następna od 1 sierpnia do 15 września. Na obu kierunkach jest łącznie 60 miejsc. Rejestracji można dokonać pod tym adresem: http://irk.po.edu.pl/
 

Za stroną internetową Politechniki Opolskiej podrzucamy nieco informacji o obu kierunkach studiów.

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Studia trwają: 8 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym). Kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.
W trakcie VII semestru jest przewidziana semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z wydziałem.

W trakcie studiów będą realizowane przedmioty z obszaru nauk informatycznych takie jak:

 • podstawy programowania,

 • systemy operacyjne,

 • grafika komputerowa,

 • technika mikroprocesorowa,

 • przemysłowe bazy danych,

 • metody sztucznej inteligencji,

 • technologie internetowe i mobilne.

W ramach nauk inżynierskich będą proponowane przedmioty takie jak:

 • materiałoznawstwo,

 • maszynoznawstwo,

 • technologia i urządzenia przemysłowe,

 • elektrotechnika i elektronika dla informatyków,

 • grafika inżynierska,

 • inżynieria jakości.

Studenci od III semestru będą mieli możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne o profilu praktycznym będzie dysponował wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie nauk technicznych, w szczególności budowy i eksploatacji maszyn oraz współczesnych technologii informatycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń,

 • w jednostkach projektowych lub konstrukcyjnych,

 • w jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,

 • w firmach informatycznych, zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w przemyśle,

 • w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

SYSTEMY BIOTECHNICZNE

Studia trwają: 8 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym). Kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.
W trakcie VII semestru jest przewidziana semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z wydziałem.

W trakcie studiów będą realizowane przedmioty takie jak:

- matematyka,
- fizyka,
- chemia,
- grafika inżynierska,
- inżynieria jakości.

W ramach nauk inżynierskich będą proponowane przedmioty takie jak:

 • technologie informacyjne;

 • maszynoznawstwo;

 • rolnicze surowce energetyczne;

 • współczesne systemy uprawy;

 • biomechanika gleby;

 • botanika rolnicza;

 • podstawy przechowalnictwa;

 • przetwórstwo warzyw i owoców;

 • urządzenia, aparatura i biotechnologie w przemyśle rolno-spożywczym;

 • mikrobiologia techniczna;

 • podstawy biotechnologii i hodowli roślin.

Studenci od IV semestru będą mieli możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku systemy biotechniczne będzie dysponował wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie nauk rolniczych, w szczególności inżynierii rolniczej. Będzie przygotowany do pracy jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości surowców i żywności, będzie potrafił projektować i kontrolować procesy i obiekty w szeroko rozpatrywanym środowisku. Będzie posiadał kompetencje między innymi w zakresie znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za bezpieczne użytkowanie sprzętu technicznego w inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska.

Absolwent zostanie przygotowany do pracy:

 • w gospodarstwach i kombinatach rolnych;

 • w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego;

 • w zakładach produkujących nawozy sztuczne i środki ochrony roślin;

 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych;

 • w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne.

Ponadto absolwent zostanie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev