Branice tu zaczyna się Polska

2016-07-20 - Zarząd Województwa Opolskiego - Konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi"

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DRW.111.052.5.2.2016
Opole, dnia 14 lipca 2016r.

Pani /Pan
Burmistrz/ Wójt Gminy Wszyscy

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2323/2016 z dnia 5 lipca 2016r. ogłosił konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi".

Celem konkursu adresowanego do organizacji pozarządowych jest wyłonienie najciekawszych projektów zagospodarowania publicznych terenów wiejskich w Województwie Opolskim. Konkurs w swym założeniu ma zachęcić mieszkańców do rozpowszechnienia idei zagospodarowania publicznych terenów wiejskich, a także dać im możliwość bezpośredniego wpływu na wygląd estetyczny okolicy, wzmacniając dodatkowo poczucie przynależności do danej społeczności lokalnej. Zadaniem konkursu jest zbudowanie pozytywnego wizerunku województwa opolskiego jako regionu pięknego, zadbanego, czystego, a także propagowanie idei zmierzającej do ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny.

Konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi" realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego upływa 31 sierpnia 2016r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Józefa Hallera 9, 45-867 Opole)
Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie www.odnowawsi.eu

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr telefonu: 77 / 44 82 124 lub 125.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev