Branice tu zaczyna się Polska

07-03-2013r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6730a.2-5.2013)

Branice, dnia 07.03.2013r.

Nr OŚ.6730a.2-5.2013

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice, gmina Branice”

 

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.

W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do 28 czerwca 2013r.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL”
    ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów
  2. Gmina Branice
    ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  3. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev