Branice tu zaczyna się Polska

04-08-2016r. - Obwieszczenie BG.6845. 14.2016.MW

 

PDFObwieszczenie_BG_6845_14_2016_MW_2016-08-04.pdf (27,34KB)

 

Branice, dnia 04.08.2016r.

BG.6845. 14.2016.MW

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do  dzierżawy/najmu:

 

 

lp

Oznaczenie
działki

Przeznaczenie w planie (P) /studium (S)

opis

Cena w złotych

uwagi

1

Nr działki:
764/2

Nr Kw:
23260

Powierzchnia:
1,1900 ha

Położenie:
Branice

(S) rolnicza przestrzeń produkcyjna

Grunt orny 

RIIIa - 0,5300

RIIIb – 0,6600

800,00 zł brutto

 

Czynsz roczny płatny do 30 października

2

Nr działki:
281/2

Nr Kw:
31195

Powierzchnia:
0,1200 ha

Położenie:
Branice

(P) teren dla modernizacji drogi wojewódzkiej nr 27-220, polegający na budowie nowego odcinka

Działka budowlana użytkowana rolniczo

48,00 zł + VAT wg stawki obowiązującej na dzień dzierżawy

Czynsz roczny płatny do 30 października

3

Nr działki:
556/1

Nr Kw:
OP1G/00023893/0

Powierzchnia:
0,5700 ha

Położenie:
Bliszczyce

(S) rolnicza przestrzeń produkcyjna

Grunt orny  RIIIa

228,00 brutto

 

Czynsz roczny płatny do 30 października

4

Nr działki:
252

Nr Kw:
OP1G/00027347/6

Powierzchnia:
1,2700 ha

Położenie:
Dzierzkowice

(S) rolnicza przestrzeń produkcyjna

Bz- tereny sportu i rekreacji użytkowane rolniczo

508,00 zł brutto

Czynsz roczny płatny do 30 października

5

Nr działki:
179

Nr Kw:
OP1G/00028528/6

Powierzchnia:
0,1600 ha

Położenie:
Posucice

(S) rolnicza przestrzeń produkcyjna

Grunt rolny

RII 0,0800 ha

i rów nie będący przedmiotem dzierżawy

32,00 zł brutto

Czynsz roczny płatny do 30 października

6

Nr działki:
198

Nr Kw:
OP1G/00027347/6

Powierzchnia:
0,2089

Położenie:
Posucice

(S) rolnicza przestrzeń produkcyjna

Grunt orny  RV

37,60 zł brutto

Czynsz roczny płatny do 30 października

7

Nr działki:
209

Nr Kw:
OP1G/00027347/6

Powierzchnia:
0,3687

Położenie:
Posucice

(S) rolnicza przestrzeń produkcyjna

Pastwisko

Ps II- 0,1256 ha

Bp – 0,2431 ha

73,74 zł brutto

Czynsz roczny płatny do 30 października

8

Nr działki:
211

Nr Kw:
OP1G/00027347/6

Powierzchnia:
0,3106

Położenie:
Posucice

(S) rolnicza przestrzeń produkcyjna

Pastwisko

Ps II- 0,2269 ha

Bp – 0,0837 ha

62,12 zł brutto

Czynsz roczny płatny do 30 października

  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. od 04.08.2016r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 25.08..2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev