Branice tu zaczyna się Polska

04-08-2016r. - Obwieszczenie BG.6840.22.2016.MW

 

PDFObwieszczenie_BG_6840_22_2016_MW_2016-08-04.pdf (27,81KB)

 

Branice, dnia 04.08.2016r.        

 

BG.6840.22.2016.MW

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. z 2015 r. Dz. U.   Poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

 

 lp

Oznaczenie
działki

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

opis

cena

uwagi

1

Nr działki/arkusz mapy:
132/28
132/40
132/41

Nr KW:
OP1G/00034977/3

Położenie:
Branice, ul. Szpitalna (nieruchomość zlokalizowana na terenie szpitala)

Powierzchnia:
0.3211 ha

(P) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa publiczna z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej

przeznaczenie uzupełniające:

zabudowa usługowa, funkcja mieszkaniowa z przeznaczeniem podst., istniejąca zabudowa mieszkaniowa, obiekty techniczne w tym gospodarcze

Działki zabudowane w przeważającej części budynkiem wieloużytkowym nadającym się do rozbiórki i boksami garażowymi, dojście i dojazd przez utwardzoną drogę wewnętrzną. . Działka płaska, kształt korzystny Uzbrojone w energie elektryczną, kanalizację i wodociąg

60 000,00 netto + VAT         wg stawki obowiązującej na dzień sprzedaży

Przetarg ustny nieograniczony

2

Nr działki/arkusz mapy:
207/3

Nr KW:
OP1G/00030563/0

Położenie:
Jędrychowice

Powierzchnia:
0,9049 ha

(S) rolnicza przestrzeń produkcyjna

Grunt rolny RIIIa 0,7007 ha

pastwisko PsII 0,2780 ha

Dojazd do działki drogą gruntową , niweleta lekko pochyła

53 615,00 brutto

Przetarg ustny nieograniczony

UWAGA

nieruchomość znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody na przedmiotowej działce zabronione jest m.in. wprowadzanie do ziemi jakichkolwiek ścieków w tym gnojówki i gnojowicy

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia  tj. od 04.08.2016 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 25.08.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev