Branice tu zaczyna się Polska

08-09-2016r. - Obwieszczenie BG.6845.15.2016.MW

 

PDFObwieszczenie_BG_6845_15_2016_MW_2016-09-08.pdf (25,86KB)

 

Branice, dnia 08.09.2016r

 

 

 

BG.6845.15.2016.MW

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

lp

Oznaczenie działki

Przeznaczenie w planie (P) /studium (S)

opis

Cena w złotych

uwagi

1

Nr działki:
216

Nr KW:
OP1G/00036896/5

Powierzchnia:
0,1467 ha

Położenie:
Wysoka

(S) rolnicza przestrzeń produkcyjna

Grunt użytkowany rolniczo, położony w pobliżu budynków wielorodzinnych

58,68 zł

 

Czynsz roczny płatny do 30 października

2

Nr działki:
198

Nr KW:
OP1G/0002 7347/6

Powierzchnia:
0.2089 ha

Położenie:
Posucice

(S) rolnicza przestrzeń produkcyjna

Grunt rolny RV

37,60 zł

Czynsz roczny płatny do 30 października

3

Nr działki:
178/1

Nr KW:
OP1G/00028530/3

Powierzchnia:
0,1483 ha

Położenie:
Wysoka

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Działka przeznaczona pod zabudowę, nieużytkowana. W drodze przylegającej do działki sieć elektryczna i wodna. Dostęp do drogi o nawierzchni utwardzonej

13 836,00

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. od 08.09.2016 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 29.09..2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev