Branice tu zaczyna się Polska

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji na działania innowacyjne, wspierające Osoby Niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Fundacją "Merkury" , Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Izbą Rzemieślniczą w Opolu serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące

możliwości uzyskania dotacji na działania innowacyjne, wspierające Osoby Niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.

Spotkanie odbędzie się 23 września br. (piątek) w Opolu o godz. 14:00 w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55

W spotkaniu mogą uczestniczyć:

  • osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
  • osoby prawne (publiczne i prywatne: JST, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, firmy),
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (np. PUP, OPS, CIS, ZAZ, KIS),

Chęć udziału w spotkaniu prosimy potwierdzić telefonicznie pod numerem 77 887 20 00 lub mailowo na adres

Serdecznie zapraszam

Łukasz Żmuda

Dyrektor Oddziału Opolskiego PFRON

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev