Branice tu zaczyna się Polska

16-09-2016r. - Obwieszczenie Nr BG.6220.4.9.2016.AW

Branice, dnia 16.09.2016r.

Nr BG.6220.4.9.2016.AW

                                                                                                                

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Branice
o zakończeniu postępowania dowodowego


Na podstawie art. 10 Kpa /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23/, zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku złożonego przez Pana Marka Tłuczek zam. ul. Grunwaldzka 26, 48-140 Branice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania boksu garażowego na instalację komory lakierniczej” zostało zakończone. W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 w pokoju nr 1. Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w  piątek w godzinach od 730 do 1400.  

  

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia strony nie wniosą, żadnych nowych wniosków, podań i żądań w sprawie, decyzja zostanie wydana na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Otrzymują:

  1. Marek Tłuczek
    ul. Grunwaldzka 26
  2. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

  • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev