Branice tu zaczyna się Polska

Warsztaty z wzorcowego zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań - „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny”

Warsztaty dla przedstawicieli społeczności lokalnych z wzorcowego zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań sołectw z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin pn. „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny” - II tura.

Celem warsztatów będzie zwrócenie uwagi mieszkańców wsi na potrzebę ochrony przyrody, rodzimych gatunków roślin, obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów Natura 2000, aby w ten sposób ocalić dziedzictwo przyrodnicze Opolszczyzny. Przed mieszkańcami opolskich  wsi  postawione  zostanie  zatem kolejne  wyzwanie –  ochrony otaczającego środowiska przyrodniczego, bioróżnorodności przyrodniczej.  
W efekcie obok zachowania dziedzictwa zabytkowego, kulturowego i kulinarnego uwaga liderów odnowy wsi zostanie zwrócona na otaczającą wsie przyrodę, na zachowanie rodzimych gatunków roślin i zwierząt oraz uwrażliwienie na występowanie w otaczającym ich środowisku chronionych gatunków flory i fauny. Efekty prowadzonych warsztatów mają zostać zobrazowane w postaci projektu koncepcji urządzenia terenu zgodnej z tradycją i poszanowaniem przyrody. Jednocześnie zmierza się do pokazania piękna opolskich wsi, na co ma wpływ nie tylko to, co można zobaczyć, ale także szmer liści i strumienia, zapach powietrza, czy szum wiatru.

PDFZaproszenie do udziału warsztaty Zagospodarowanie.pdf (1,25MB)

PDFWarsztaty_Zagospodarowanie_Terenu_Regulamin_Naboru.pdf (554,76KB)

DOCFormularz Zgłoszeniowy Warsztaty.doc (212,00KB)

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev