Branice tu zaczyna się Polska

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu - bezpłatne szkolenia

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu uprzejmie informuje, iż trwa rekrutacja do udziału w projekcie: „Nowe kwalifikacje-większe możliwości” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020-09.02.01-Wsparcie kształcenia zawodowego

W bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu mogą  wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy . Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe , pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się z terenu woj. opolskiego.

 

Szkolenia kierowane są do osób dorosłych, a w szczególności:

 1. osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie)
 2. osób po 50 roku życia
 3. osób z obszarów wiejskich

 

W ramach projektu przewidziano 4 rodzaje szkoleń:

 1. Kurs "Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych", Czas trwania: 88 godzin Po ukończonym kursie i pozytywnie zaliczonym egzaminie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS w Warszawie,  uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.
 2. Kurs: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, Czas trwania: 150 godzin; W tym:
  moduł -magazynier z wykorzystaniem komputerów w celu nauki  obsługi komputerowych programów magazynowych oraz moduł -obsługa wózków jezdniowych.
  Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym (walidacją) przeprowadzoną przez komisję państwową powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego/UDT w zakresie  operatora wózka-zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi  urządzeń transportu bliskiego z UDT. Uprawnienia ważne bezterminowo.
 3. Kurs elektryk + szkolenie na uprawnienia elektryczne: świadectwo kwalifikacji E gr. 1.; Czas trwania: 140  godzin
  Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym   przez komisję URE. Pozytywne zdanie egzaminu  skutkuje wydaniem uprawnień w zakresie w/w kwalifikacji.
 4. Kurs : Kierowca zawodowy - prawo jazdy kategorii C i C+E, Czas trwania: 80h
  wraz z kursem dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne - ADR, Czas trwania:26h,

 

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym

Usługi dodatkowe:

 • materiały szkoleniowe/dydaktyczne
 • badania lekarskie
 • zwrot kosztów przejazdu
 • poczęstunek-catering

 

Więcej informacji w biurze Projektu:

Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu,

ul. Małopolska 18, budynek H, lok.9-10

tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10 ; e-mail: ;

oraz  na stronie www.wzdz.opole.pl

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev