Branice tu zaczyna się Polska

06-10-2016r. - Obwieszczenie BG.6220.4.11.2016.AW

Branice, dnia 06.10.2016r.

 BG.6220.4.11.2016.AW

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wydaniu decyzji Nr
BG.6220.4.10.2016.AW z dnia 06.10.2016r.
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Wójt Gminy Branice  działając na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 06.10.2016r. na wniosek Pana Marka Tłuczek zam. ul. Grunwaldzka 26, 48-140 Branice wydana została decyzja Nr BG.6220.4.10.2016.AW o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Zmianie sposobu użytkowania boksu garażowego na instalację komory lakierniczej”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, pokój nr 1. Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w  piątek w godzinach od 730 do 1400

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

 

 

Załączniki

PDFDecyzja_OŚ_6220_4_10_2016_AW_2016-10-06.pdf (74,62KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev