Branice tu zaczyna się Polska

12-10-2016r. - Obwieszczenie BG.6845.30.2016.MW

 

PDFObwieszczenie_BG_6845_30_2016_MW_2016-10-12.pdf (29,08KB)

 

Branice, dnia 07.10.2016r.

 

BG.6845.30.2016.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

lp

Oznaczenie
i KW

Pow.

 (ha/m2)

położenie

Przeznaczenie w planie (P) /studium (S)

opis

Cena
w złotych

uwagi

1

Nr działki:
191/9

pow. 0,2310 ha udział w gruncie 178/10000

KW nr OP1G/00029037/4

Lokal mieszkalny 44,42 m2; piwnica 5,32 m2;

Branice

Szkolna 1A/4

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku wielorodzinnego, składający się z 2 pokoi,  kuchni ,łazienki i przedpokoju do mieszkania przynależny piwnica. Posiada instalację wodną, sanitarną, elektryczną i gazową

49 023,00 zł  podlega zwolnieniu z podatku VAT

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz głównego najemcy

2

Nr działki:
115/3

KW nr:
OP1G/00022699/3

0.0208 ha

Jabłonka

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Teren przeznaczony pod zabudowę (Bp) położony w sąsiedztwie budynków mieszkalnych

5 791,58 zł kwota powiększona o obowiązujący podatek VAT

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działki 116/2

3

Nr działki:
290/3

KW nr:
OP1G/00023178/2

0,1900 ha

Jabłonka

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt Orny (RII) położony w obrębie zabudowań szkoły i gruntów rolnych kształt średnio korzystny zbliżony do trójkąta. Dojazd drogą asfaltową

14 073,50 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

4

Nr działki:
297/5

KW Nr:
OP1G/00033277/9

 0,0435 ha

Wysoka

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny ( RII i RIIIa) kształt działki korzystny, dojazd drogą polną

3 742,00 zł 

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działki 232

5

Nr działki:
22

KW Nr:
OP1G/00023893/0

0,4851 ha

Gródczany

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny ( RII i RIIIa) kształt działki korzystny, dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

30 679,50 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego dla rolników indywidualnych których powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 300 ha

6

Nr działki:
121/1

KW Nr:
OP1G/00023893/0

0,2472 ha

Posucice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny ( RII i RIIIa) kształt działki średnio korzystny, dojazd drogą  o transportu rolnego.

14 518,50 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego dla rolników indywidualnych których powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 300 ha

7

Nr działki
568/4

KW Nr:
OP1G/00028303/3

0,2600 ha

Lewice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny klasy RIII częściowo zadrzewiony, zakrzewiony. Dojazd drogą transportu rolnego.

104,00 zł

za rok dzierżawy

Czynsz roczny płatny do 30 października. (przedłużenie umowy na kolejny okres)

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 08.11.2016r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 28.10..2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev