Branice tu zaczyna się Polska

11-10-2016r. - Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Branice, 11.10.2016r.

 

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice

Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 październik 2016 r.

Termin zakończenia konsultacji: 3 listopad 2016 r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

1) na stronie internetowej www.branice.pl w zakładce „Obwieszczenia i Ogłoszenia” → ”Ogłoszenia”,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Branice w zakładce „Ogłoszenia” → „Wójta Gminy”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice 

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Uwagi oraz propozycję na temat projektu uchwały należy składać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach.

W każdym przypadku o zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag i wniosków do Urzędu.

 

 

 

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

 

Załączniki

PDFZarządzenie Nr 76G-16 - 2016-10-11.pdf (1,16MB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev