Branice tu zaczyna się Polska

Utylizacja azbestu - dotacja z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu – 2016

Branice 17.10.2016r.

 

Ogłoszenie

Utylizacja azbestu - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 2016

 

Wójt Gminy Branice informuje, że zgodnie z umową dotacji nr 269/2016/G-05/OZ-ZOA/D z dnia 18 sierpnia 2016 Gmina Branice uzyskała dotację w wysokości 42 607, 25 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące, sześćset siedem złotych, 25/100) na dofinansowanie zadania pn: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice".

Celem dotacji jest udzielenie beneficjentom końcowym dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

  1. Do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –  25 063, 09 zł
  2. Do 35% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu –  17 544,16 zł

 

Dotację otrzymało 52 posesji z terenu Gminy Branice.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev